Kategorie: Wszystkie | Inne | Inne2 | Inne3
RSS
poniedziałek, 28 stycznia 2008

Wywiad redaktorów MMSilesia.pl z dr Georgem Arbidem, udostępniony mi przez Jacka Tomaszewskiego (dziennikarza MMSilesia.pl):

17:38, schayer
Link Komentarze (1) »
środa, 23 stycznia 2008
Wykład dr G.J.Arbida w katowickim SARP- 22 stycznia 2008-01-23
nasz korespondent telegrafuje prosto z Katowic…

"Chłodnym wieczorem 23 stycznia roku bieżącego, nasze miasto miało okazję stać się widownią niecodziennego zdarzenia w postaci otwarcia w gościnnych salach katowickiej Galerii Architektury SARP przy ulicy Dworcowej wystawy „Modernizm katowicki - Karol Schayer i inni twórcy stylu”, uświetnionego niezwykłym wykładem. Wśród gości szczelnie wypełniających salę, zauważyć można między studentami architektury i luminarzami miejscowego SARP, także wiele znanych postaci prowincji górnośląskiej, z dr Irmą Koziną na czele. Prelekcję otworzyła przedstawicielka katowickiego Koła Estetyków, prosząc o zabranie głosu, specjalnie na tę okazję przybyłego do Katowic prosto Bejrutu, doktora George’a Joseph’a Arbida z Uniwersytetu Amerykańskiego w Bejrucie.
Trwająca blisko półtorej godziny prelekcja ilustrowana była ponad dwustoma barwnymi slajdami, ukazującymi ścieżkę architektonicznego rozwoju inżyniera Schayera. Drogę, która rozpoczęta na Politechnice Lwowskiej, poprzez Katowice doprowadziła Go aż do Bejrutu, z którego nie było mu już nigdy dane powrócić do Kraju. Szczególnie ważnym etapem tej Drogi był trwający przez ponad dekadę okres bytności Karola Schayera na Śląsku, rozpoczęty przebudową gmachu ratusza w Chorzowie a zakończony unikalnym dziełem Muzemu Śląskiego, zniszczonego bezpowrotnie przez Niemców w okresie okupacji.
Unikalny charakter prelekcji wynikał z ogromnej ilości niedostępnych dotychczas szerszej publiczności materiałów, pochodzących nie tylko z archiwów Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, lecz przede wszystkim z prywatnego archiwum Karola Schayera. Mieliśmy więc okazję podziwiać szereg prywatnych zdjęć, szkiców, planów i rysunków kreślonych niezawodną ręką inżyniera Schayera, w tym zarówno zrealizowanych jak i nigdy nie przeprowadzonych inwestycji. Szczególną uwagę zgromadzonej publiczności przykuły nieznane dotąd w kraju liczne przykłady (ponad 120 zrealizowanych inwestycji) Jego dokonań na terenie Libanu. Pewne poruszenie wśród niektórych zgromadzonych wywoływało wielokrotne podkreślanie wyjątkowej roli, jaką w karierze inżyniera Schayera odegrał pan wojewoda dr Grażyński, bez którego zdecydowanej wizji budowy nowoczesnego centrum Górnego Śląska, niemożliwa byłaby większość realizacji projektów bohatera prelekcji (nie tylko monumentalne Muzeum Śląskie ale także blisko 30 budynków szkolnych).
Niemniejsze wrażenie wśród zgromadzonych słuchaczów zrobiły śmiałe tezy Prelegenta dotyczące autorstwa, względnie współautorstwa wielu „sztandarowych” przykładów katowickiego modernizmu, takich jak gmach Drapacza Chmur na rogu ulic Zielonej i Wandy (obecnie: Żwirki i Wigury) czy też domu profesorów Ś.T.Z.N. przy Wojewódzkiej 23. Imponujące były jednak przede wszystkim niestrudzone poszukiwania Prelegenta, odnajdującego wciąż nowe realizacje projektów Schayera na terenie naszego Województwa i Zagłębia (Tarnowskie Góry, Sławków, Będzin, Radzionków i wiele, wiele innych).
Wykład zakończyła informacja o staraniach prelegenta dotyczących wydania w Polsce przygotowywanego dzieła poświęconego inżynierowi Schayerowi pod wiele mówiącem tytułem "Karol Schayer. A Pole in Beirut". Wypada życzyć Prelegentowi, ale przede wszystkim nam samym, aby starania te jak najszybciej uwieńczone zostały laurami powodzenia."

13:04, schayer
Link Komentarze (7) »
wtorek, 15 stycznia 2008

Tytuł: "Karol Schayer architekt (1900-1971), od Katowic do Bejrutu"

Wygłosi: George Joseph Arbid - architekt, absolwent Academie Libanaise des Beaux-Arts (Libańska Akademia Sztuk Pięknych) w Bejrucie. Uzyskał tytuł doktora projektowania na Harvard University Graduate School of Design USA. Autor pracy: "Practicing Modernism in Beirut: Architecture in Lebanon, 1946-1970". Dr Arbid jest obecnie w trakcie przygotowań do książki na temat Schayera.

Miejsce: Galeria Architektury SARP w Katowicach, ul. Dyrekcyjna,

Czas: 22.01.2008 wtorek, godz. 18.00 (wystawa będzie czynna do 19.02.2008r.)

Wykład (tłumaczony z j.ang.) połączony będzie z otwarciem wystawy przedstawiającej dorobek architektoniczny Karola Schayera.

Więcej na: http://katowice.sarp.org.pl/aktual/a79.htm

15:22, schayer
Link Komentarze (4) »
piątek, 04 stycznia 2008

Klasztor Cystersów w miejscowości Nový Dvůr w Czechach. Projekt John Pawson. Jest prawie jak przed wiekami, wirydarz, krużganki, fontanna na dziedzińcu. Zgodnie z zarządzeniami z 1157 roku nie ma wieży, kolorowych posadzek, witraży, rzeźb i obrazów. Wszystko jest bardzo proste i skromne, prawie tak jak to nakazywała Carta Caritatis. Minimalizm i XII wiek.

A w Wilanowie, w tym samym czasie co ten klasztor, zaczęto budować coś, co przypomina pająka. I nie jest to minimalizm, ale bizancjum, i to nie z XII, ale końca XIX wieku.

Zdjęcia pochodzą z: http://www.novydvur.cz i http://www.johnpawson.com

Skopiuj CSS